Które kierunki studiów cieszą się największą popularnością?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to kwestia, z którą każdego roku mierzą się dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Nieraz decyzja ta determinuje rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki są najczęściej wybierana.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W top 10 najbardziej popularnych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Zainteresowani komputerami coraz częściej wybierają także dziedziny o podobnym charakterze, które posiadają bardzo duży potencjał przyszłościowy. Są to oczywiście robotyka i automatyka, które nie są przecież kierunkami nowymi, jednak dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla pasjonatów. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci wybierają najczęściej zarządzanie oraz psychologię. Na kolejnych pozycjach pojawiają się kierunki ekonomiczne (m.in. finanse i rachunkowość), prawo i administracja, budownictwo bądź rozmaite filologie (zwłaszcza angielska).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny orientalistyki (sinologia i japonistyka), jak również matematyki. Nie łatwo dostać się również na studia związane z sztuką filmową, kreowaniem wizerunku czy grafiką komputerową. Trzeba zaakcentować, że wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa wszak dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak podjąć odpowiednią decyzję o studiach?

Stojąc u progu wyboru kierunku studiów warto rozważyć swoje zainteresowania, ale też przyszłe zapotrzebowanie na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, iż dany kierunek nie określa na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą dowolnie uzupełniać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i z reguły nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, by się na nie zapisać. Wystarczy dysponować tytułem magistra, inżyniera bądź licencjata.

Studencie, pamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje umiejętności przykładowo poprzez działanie w wolontariatach bądź studenckich organizacjach. Powinno się zagospodarować te lata jak najlepiej.