Co to jest faktura pro forma i kiedy się ją wystawia?

Szukasz więcej informacji o tym, czy faktura proforma jest wiążąca? Wejdź na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo, ale też i większość osób realizujących zakupy przez internet, mieli przynajmniej raz kontakt z fakturą pro forma. Nie każdy jednak wie, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w ewidencji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, dlatego często spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Warto natomiast zatrzymać ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący rodzajem przedłożenia konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi ani nabycia towaru, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż dotyczy usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, wobec tego warunki transakcji w niej opisane mogą w dalszym ciągu być zmienione.

Faktura proforma musi być zauważalnie oznakować

Faktura proforma posiada analogiczne elementy oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów,
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę towarów albo usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie ewentualnych zniżek,
  • wskazanie terminu doręczenia towaru bądź wykonania usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Aby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej skutki podatkowe, taką fakturę należy oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy również mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.