Funt szterling – co warto wiedzieć o tej walucie?

Funt szterling, potocznie zwany funtem brytyjskim, to jedna z najważniejszych istniejących walut. Mimo przynależności najpierw do struktur Wspólnoty Europejskiej a potem UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii pozostało poza strefą euro i pozostało przy swojej historycznej walucie.

Funt szterling a Brexit

Na skutek decyzji o Brexicie, który okazał się procedurą trwającą ponad cztery lata, wartość funta względem dolara oraz euro zdecydowanie zmalała. Wiązało się to m.in. z oznajmieniem przez ważne podmioty, w tym instytucje finansowe, wycofania się z rynku brytyjskiego, co przepowiadało zmniejszenie się ilości zatrudnianych pracowników, a co za tym idzie również obniżeniem wpływów do PKB. Odrabianie nagłego spadku wartości funta brytyjskiego z połowy 2016 r. odbywa się bardzo powoli i przy dość dużych skokach wartości waluty. Kolejną komplikacją w tym procesie była recesja z 2020 r. wywołana długotrwałym zamknięciem brytyjskiej gospodarki w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19. Trzeba jednakże podkreślić, że funt brytyjski to nadzwyczaj mocny pieniądz, będący w obiegu w Królestwie Brytyjskim już od dziewięciu stuleci, który w samym tylko ubiegłym wieku podźwignął się po dużych spadkach wywołanych zarzuceniem powiązania funta ze złotem, dewaluacji z 1949 r. i legendarnym już spekulacyjnym ataku określanym mianem “Czarnej środy” z 1992 r.

Bieżący kurs funta – nasi rodacy wciąż go szukają

Funt brytyjski jest dla Polaków istotną walutą, w której wciąż chętnie inwestują swój kapitał. Dzieje się tak głównie z tej przyczyny, że mimo Brexitu, większość Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii nie przewiduje powrotu do ojczyzny i bezustannie utrzymuje finansowo swoje rodziny w Polsce. Aktualny kurs funta szterlinga monitoruje tym samym duża grupa Polaków. Szukają oni zwłaszcza przejrzystych komunikatów nie tylko o przeliczniku tej waluty na euro albo złotówki, ale nierzadko też analiz historycznych dotyczących nawet kilku lat wstecz. Takie analizy można znaleźć m.in. na stronie kantoru internetowego, który uaktualnia kurs co kilka sekund. Dane te pomagają również sprawnym inwestorom dokonywać wymiany waluty po opłacalnym kursie.