Metoda kasowa a podatek VAT

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące metody kasowej.

Właściciele firm na ogół rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – sposób na zachowanie płynności finansowej firmy

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszone wielokrotnie upominać się od kontrahenta wniesienia opłaty za sprzedane produkty czy też zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet bardzo dobrze radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na zdefiniowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, aczkolwiek powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne opisanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do regularnego pilnowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Na ogół przyczyną tego jest kwestia ciągłego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Ale już przy kilkuset fakturach monitoring przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu i redukcję niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]