Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 i 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury windykacyjnej czy wystawiać od razu?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co ważne, notę księgową można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę może być zwykłe przeoczenie lub krótkotrwałe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]