Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami sprzedaży centralek telefonicznych na rynku są Panasonic, Slican i Platan, które posiadają bardzo duże doświadczenie w wytwarzaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na zablokowania wyjść na rozmowy komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu abonentowi wew. numeru dozwolonego, który pozwala na połączenia zewnętrzne. Ma ona również możliwość gromadzenia danych, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.