Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Zamów kontenery rolkowe

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów przemysłowych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem i transportem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]