Badania psychologiczne kierowców – dla kogo?

Jeśli chcesz zamówić badania psychologiczne Bielsko Biała, wejdź na http://www.bielskobadania.pl.

Badania psychologiczne kierowców są przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. W jaki sposób przebiegają testy i co konkretnie weryfikują? Jakie przyrządy wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C+E. Do badań podchodzą również kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i aparaturowa

Badanie psychologiczne składa się z dwóch etapów. Na początku kandydaci podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy umiejętność pracy w sytuacji stresowej. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr oraz równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na obserwowaniu, w jaki sposób osoba badana radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po oślepieniu światłem.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]