Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego. Więcej szczegółów na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że w internecie bez trudu można wyszukać darmowe narzędzia do translacji, jeszcze przez dekady nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko wymagane, np. jeśli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza wyliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Elementy kształtujące końcową cenę przekładu

Na to ile finalnie zapłacisz za translację dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który lub z którego potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (hiszpański, włoski) albo germańskich (niderlandzki, angielski) będzie co do zasady tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańsza niż przekład w kierunku odwrotnym.
3. Czas ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy szykować się na wyższy koszt.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub zagadnienia, które opisuje tekst. Translacja kontraktów handlowych, opracowań medycznych albo prac naukowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, by trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy wydatek?

Warto wspomnieć, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak paszport bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, odpisu bądź oryginału, jak również przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów i świadectw, z kolei w razie nieodzowności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]