Jakiej wiedzy dostarczają badania wysokościowe

Badania wysokościowe Bielsko Biała - skieruj się tutaj po dalsze informacje o tych usługach.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się tylko zgłębianiem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy ocenianiu zdolności do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w stosunku do osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: co się na nie składa?

Badania wysokościowe praktycznie niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy temperamentu, inteligencji, osobowościowe. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić między innymi szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, stereometr i wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Przekazywanie fałszywych informacji niczemu nie służy.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o konieczności ich używania zdecydował okulista.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]